درمورد پروژه ما

Salzmann 1 Salzmann 4

به ما بپیوندید تا با هم سرگذشت مردان نمکی و بخش مهمی از تاریخ انسان را کشف کنیم.
امروزه نمک از روزمره ترین چیزهاست.

ولی همیشه اینطور نبوده, زمانی بوده که ارزش نمک بیشتر از طلا بوده.

مردان نمکی در آن دوره زندگی میکردند.

بقایای آنها بازگوی دورانیست که زندگی امروز ما را شکل داده.

چرا این کار را که داریم انجام  میدهیم؟

ما اعتقاد داریم که مردان نمکی بخش مهمی از تاریخ بشر هستند.

ما میخواهیم این میراث بی نظیر جهانی رو حفظ کنیم, بیشتر از آن را کشف کنیم و داستان آن را برای بقیه بازگو کنیم

ما معتقدیم که دنبال کنندگان ما میخواهند بیشتر درمورد سرگذشت آنها و سرگذشت انسان بدانند

 

پژوهش های ما ادامه دارد

هنوز بخش های زیادی از سرگذشت مردان نمکی ناشناخته مانده. مارا در اینستاگرام (@saltmen_of_iran) و توییتر (@saltmen_of_iran) دنبال کنید تا از آخرین اخبار مردان نمکی آگاه باشید