میراث سخت مردان نمکی

میراث سخت مردان نمکی

امروزه خانواده های زیادی در نزدیک معدن نمک زندگی میکنند. روستاییان حمزه لو از معدن باستانی محافظت میکنند با اینحال زندگی در منطقه پرنمک بسیار سخت است, آب و خاک منطقه دارای نمک زیادی است و آب غیرآشامیدنیست.

کشاورزی در منطقه بسیار سخت است. برای رسیدن به آب قابل شرب نیاز یا به کندن قنات است یا ساخت تصفیه کننده است. برای هردو نیاز به نیروی ماهر و وسایل خاص میباشد که روستاییان به تنهایی از پس هزینه ان برنمیایند. به همین دلیل بسیاری از خانواده ها برای ادامه زندگی به شهرهای اطراف مهاجرت کردند.

 

با یک منبع آب جدبد و برنامه اقتصادی مردم درحال برگشتند

بدور از شلوغی و استرس شهر ولی نزدیک به تبریز و زنجان, این منطقه دارای پتانسیل طبیعی, فرهنگی و سنتی به شکل واقعی خود می باشد. گروهی از زمین شناسان و آب شناسان مشغول به پیدا کردن منبع آب, حفر چاه و ساخت دستگاه تصفیه با هدف بهبود کیفیت آب برای ساکنان هستند. ایده برای ساخت مراکز گردشگری و آموزشی نیز مطرح شده. گردشگران از سراسر کشور یا کشورهای دیگر میتوانند برای دانستن درمورد محل یافت مردان نمکی به این محل بیایند.

 

اطلاعات بیشتر؟

لینک های بیشتر:

گالری عکس

Achäologiezentrum Brunnenbau Dorf Hamzelooh Dorf Hamzelooh Hamzelooh Dorf Hamzelooh Brotbacken in Hamzelooh   Water Project Hamzelu28 0007367   Geoelektrik Geoelektrik

Last modified on پنج شنبه, 06 آذر 1399 11:54