مرد نمکی چهرآباد و پروژه اکتشاف معدن نمک

مرد نمکی چهرآباد و پروژه اکتشاف معدن نمک

 

کفش, کوزه, لباس- تمامی از اشیائی هستند که همراه مردان نمکی یافت شده اند. امروزه آنهارا میتوان در موزه مرد نمکی زنجان یا موزه ملی تهران پیدا کرد

sassanidisches Werkzeug

                    


20161016 DSC 0720 DSC 0538 2 Fig006 Fig007 Fig008 IR Cheh 11 Excavation work 24 IR Cheh 11 Excavation work 119

Read 49 times Last modified on پنج شنبه, 06 آذر 1399 12:44